Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.1

Uniforme Voorwaarden Horeca (PDF)

1   Tenzij het geboekte tarief afwijkende voorwaarden heeft (deze staan dan bij het tarief vermeld).

De voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Voor de specifieke voorwaarden van een gemaakte hotel- of groepsreservering verwijzen wij tevens naar de door ons verstuurde bevestiging.

Betalingen

Betalingen via onze website worden gedaan aan de onderstaande entiteiten.

Market Hotel Groningen B.V.
Grote Markt 31, 9712 HS Groningen
NL 56 RABO 0346 5443 51